Polissen en schadedossiers

Polissen en schadedossiers

Eenvoudig aanleggen en beheren van polissen en schadedossiers.

Steeds meer administratieve systemen maken het mogelijk om een dossier per relatie, polis of schadegeval aan te leggen. Erg handig, want dit biedt de mogelijkheid om alle gegevens vanuit één systeem op te roepen. Bovendien kan het werkproces worden gedigitaliseerd waardoor er een beeld ontstaat van de werkvoorraad, het verwerken plek en plaats onafhankelijk is geworden en de klant een beter inzicht krijgt in zijn dossier. Ondanks de mogelijkheid om met kantoormachines of multifunctionals eenvoudig te kunnen scannen, is het in de meeste gevallen erg omslachtig om een gescand of (per e-mail) ontvangen document te koppelen.

Hoe werkt het?

Binnen de oplossing van WhiteVision kunnen deze documenten wél op een eenvoudige manier worden verwerkt. Via bestaande scanapparatuur worden de inkomende documenten digitaal aangeboden aan het achterliggende systeem, waarna deze binnen het pakket gearchiveerd worden of eerst worden toegewezen aan een gebruiker of een gebruikersgroep. Het aanleggen, beheren en bewaken van dossiers wordt hierdoor sterk vereenvoudigd en kost daarnaast veel minder tijd..

vries_computer_scanclient

Kernfuncties van deze oplossing:

• centraal- of decentraal scannen
• ondersteuning van alle type scanners
• OCR-herkenning
• automatische documentclassificatie
• open architectuur; eenvoudige integratie met onderliggend systeem
• digitaal archief
• eenvoudig e-mailberichten toevoegen aan dossier
• workflowfuncties
• uitgebreid toegangsbeheer