Tips ontvangen?

Maria aan het woord: “Wij zoeken deskundige mensen die onze kernwaarden delen”

Medewerker aan het woord 2017

Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hoe doen ze dat nu eigenlijk?
In deze blog vertelt hr-interim-manager Maria over onze kernwaarden, de wijze waarop deze in ieder aspect van het bedrijf terugkomen en het belang van het vinden van de juiste mensen.

Wat doe jij bij WhiteVision?

“Vier jaar geleden kwam ik in contact met WhiteVision. Na vele jaren ervaring te hebben opgedaan als hr-manager binnen het bedrijfsleven was ik inmiddels al enkele jaren werkzaam als zelfstandig hr-business-consultant en coach. Na een vruchtbaar gesprek bleek ik als persoon met mijn aanpak en visie goed aan te sluiten op de nieuwe fase van bedrijfsvoering waarin WhiteVision op dat moment zat. De kern lag besloten in onze overtuiging; we waren het erover eens dat het belang van de medewerkers gelijkstaat aan het belang van WhiteVision en dat zaken als werkplezier en ontwikkelingskansen daarom cruciaal zijn.

Allereerst heb ik met alle medewerkers een persoonlijk interview gehouden om op basis daarvan een analyse te maken. Mijn rapport vormde de basis voor een enorme ontwikkeling: samen met het team zijn we een dag bij elkaar gaan zitten op een prachtige locatie in Chaam om gezamenlijk de kernwaarden van WhiteVision te formuleren. Dit werden: respectvol, daadkrachtig, ambitieus en betrokken. Dat was natuurlijk nog maar het begin, want daarna moest het worden geladen in de praktijk. Dit is onder meer gebeurd in de vorm van een personeelshandboek dat ik samen met Jacqueline, de officemanager, twee jaar geleden heb afgerond. Hierin staat alles wat je maar kunt bedenken: van het ontstaan van WhiteVision tot arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop het bedrijf omgaat met de functioneringscyclus. Beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, tevredenheidsgesprekken: alles wordt behandeld. De rol van Jacqueline, die dagelijks zorgdraagt voor een correcte uitvoering, is hierbij cruciaal. Van sollicitanten hoor ik regelmatig dat dit als erg bijzonder wordt ervaren bij een bedrijf van deze omvang!”

Hoe ziet jouw gemiddelde dinsdag eruit?

“Eigenlijk zit ik altijd op maandag bij WhiteVision! Dan is iedereen namelijk in huis. Dat is belangrijk voor mij, want ik moet voeling houden met wat er leeft. Alles wat uit mijn bevindingen voortvloeit, verwerk ik op andere momenten in de week.

In de ochtend voer ik altijd overleg met de verschillende managers die bij WhiteVision werkzaam zijn. Dat werkt goed, omdat iedereen erg betrokken en gemotiveerd is. Dit zie ik ook terug tijdens de maandaglunch, wanneer er een informatie-uitwisseling plaatsvindt. Iedereen die iets wil delen, is dan in de gelegenheid om dat te doen.

’s Middags is het vliegen. Soms heb ik diverse besprekingen, andere keren ga ik in gesprek met sollicitanten. Omdat de ICT-functies toenemen en WhiteVision een duidelijk profiel heeft, zoeken we naar mensen die niet alleen aan de harde criteria voldoen, maar die ook binnen de organisatie passen. Als het eerste gesprek positief uitvalt, doen we een assessment om het werkgedrag van de sollicitant te beoordelen. Hij of zij vult dan een vragenlijst in op basis waarvan ik een analyse maak. Daarop volgt altijd een interview, want de sollicitant moet de kans krijgen om de resultaten in perspectief te zetten. De analyse van dit assessment vormt ook een leidraad voor het management om medewerkers de juiste begeleiding te geven en hen zo in staat te stellen om goed tot uitstekend te functioneren. Dit grondige proces is nodig, omdat het voor beide partijen essentieel is dat we de juiste keuze maken. Je moet immers zuinig zijn op je klanten en daarom zoeken wij mensen die onze overtuiging – onze kernwaarden – delen.”

Wat vind je het leukste aspect aan je werk?

“Het meest bijzondere vind ik dat ik altijd de handen op elkaar krijg met Frank, de directeur van WhiteVision. Hij is in staat om een echte bedrijfscultuur te creëren; om hier handen en voeten aan te geven. Dat komt omdat hij streeft naar optimalisatie en het vermogen heeft om naar leerpunten te kijken.

Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt en daar is nog weleens sprake van dubbele agenda’s. Voor mij ligt de essentie voor een samenwerking in transparantie, oprechtheid en betrouwbaarheid. Dat zijn zaken die ik stuk voor stuk terugvind bij WhiteVision.”

Hoe vind je het om deel uit te maken van het WhiteVision-team?

“Ik voel mij verbonden met WhiteVision en tegelijkertijd word ik niet gehinderd door een gezagsverhouding, waardoor ik goed de vinger op gevoelige plekken kan leggen. In het bedrijf tref ik veelal een houding aan die gericht is op ontwikkeling. Er is een sterke drijfveer om te optimaliseren en te excelleren, mede omdat iedereen binnen het team een enorme betrokkenheid voelt naar klanten. Medewerkers zijn loyaal naar de organisatie en gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dat ik onze kernwaarden heel erg terugzie, vind ik natuurlijk fijn!”

Wil jij ook deel uitmaken van het WhiteVision team?

Bekijk onze vacatures!

Hoe zie jij de toekomst?

“Op basis van mijn observaties durf ik wel te zeggen dat WhiteVision zich zal kunnen blijven aanpassen aan de zeer snel ontwikkelende automatiseringsvraag vanuit de markt. Dit komt voort uit het anticiperende en zelfkritische vermogen van het bedrijf. Wat betreft mijzelf: ik streef naar een situatie waarin hr volledig geïntegreerd is in de dragende (management)rollen binnen WhiteVision en waarin ik dus overbodig ben. Maar als ik nu kijk naar het fantastische team van WhiteVision – de medewerkers zijn stuk voor stuk ontzettend goed in wat ze doen – heb ik hier alle vertrouwen in. Iedereen begint elkaar steeds beter aan te vullen!”