De laatste jaren staat digitalisering in allerlei branches bovenaan de agenda. In alle sectoren biedt digitalisering veel kansen op het gebied van informatie-uitwisseling en samenwerking. Binnen de zorg blijkt echter dat andere onderwerpen momenteel als belangrijker worden gezien. Hoe komt dit en waarom blijft deze branche achter?

NIDAP heeft in de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan onder meer dan duizend werkenden in de zorg. Er is onder andere gevraagd naar trends waarvan respondenten vinden dat deze de meeste consequenties hebben voor de zorgsector en voor hun eigen werk. Hier is uit gebleken dat voornamelijk de nieuwe wet- en regelgeving in de zorg de belangrijkste ontwikkeling is in de zorgsector.

ICT-ontwikkelingen werden relatief weinig genoemd als belangrijkste ontwikkelingen binnen de branche. Wanneer echter werd gevraagd naar belangrijke ontwikkelingen met gevolgen binnen de zorg, dan werd digitalisering wel het meest genoemd.

Binnen de zorg zal in de toekomst efficiënter gewerkt moeten worden om kostenbesparingen en bezuinigingen op te kunnen vangen. Digitalisering kan hier aan bij dragen, maar toch is hier minder aandacht voor. Ondanks dat digitalisering wél als belangrijk onderwerp wordt gezien, staat dit onderwerp minder vaak bovenaan de agenda.

WhiteVision gaat er vanuit dat dit de komende jaren langzaam zal veranderen. De komende tijd zal men ook binnen de zorg met stappen vooruit gaan. Door de handige software en tools die momenteel worden ontwikkeld en doorontwikkeld, zal het voor de zorg ook eenvoudiger worden om met de ontwikkelingen mee te gaan.