FAQ Verwerkersovereenkomst

Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over onze Verwerkersovereenkomst.
Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via privacy@whitevision.nl.

Sinds 25 mei 2018 is in Nederland de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onderdeel van deze regelgeving is dat ieder bedrijf dat persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door derden laat verwerken, moet kunnen aantonen dat die derde werkt volgens de eisen van de AVG.

Om je te helpen om aan te tonen dat je met onze oplossing werkt volgens de eisen van de AVG, hebben wij de WhiteVision Verwerkersovereenkomst voor jou opgesteld.

Onze dienstverlening omvat het inlezen en herkennen (OCR)  van inkomende documenten. Op deze documenten kunnen persoonsgegevens staan.

WhiteVision heeft geen inzicht op de documenten die jij als gebruiker van onze oplossing aanbiedt. Wij weten dus ook op voorhand niet of en zo ja welke persoonsgegevens worden aangeboden aan onze software. Om deze reden is ons systeem zo ingericht dat het aan de eisen van de wetgeving voldoet.

De inzet van derden is noodzakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Voor een lijst van onze subverwerkers verwijzen we je graag naar onze website. www.whitevision.nl/subverwerkers

De verwerkersovereenkomst is integraal onderdeel van de hoofdovereenkomst en hoeft derhalve niet ondertekend te worden net zoals de Algemene Voorwaarden.

Wel is het belangrijk dat het voor jou als gebruiker duidelijk is dat deze afspraken zijn overeengekomen. Om deze reden hebben we de Algemene Voorwaarden, SLA en Verwerkersovereenkomst op onze website en klantportaal gepubliceerd en kun je ze als PDF downloaden. In al onze overeenkomsten staat dat deze documenten van toepassing zijn.

De WhiteVision Verwerkersovereenkomst is specifiek afgestemd op de door ons geleverde dienst, die universeel is voor alle aangesloten klanten. Vanwege de beheersbaarheid van het platform kan alleen onze eigen verwerkersovereenkomst van toepassing zijn.

Omdat de verwerking die WhiteVision uitvoert voor alle klanten hetzelfde is, kunnen er geen specifieke afspraken gemaakt worden.

Op dit moment hebben we deze niet.

Uiteraard doen we ons uiterste best dit te voorkomen. Mocht dit toch aan de orde zijn dan zullen we de beheerder van het klantportaal op de hoogte stellen.