Aanvullende condities

Algemeen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro.
 • Geldigheid offerte: 1 maand na offertedatum.
 • Levering en levertijd: in overleg

Betaling

 • Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum.
 • Installatie- en configuratiewerkzaamheden: wekelijks, achteraf via factuur.

Werkzaamheden

 • Alle werkzaamheden zijn op basis van nacalculatie. Uurtarief € 140,-. Voor on-site werkzaamheden wordt minimaal 4 uur per dag in rekening gebracht.
 • On-site werkzaamheden zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per km berekend vanaf het WhiteVision kantoor te Breda. Per bezoek brengen we € 95,- voorrijkosten in rekening.
 • Ingeplande werkzaamheden kunnen tot twee weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd; bij annulering binnen twee weken, brengen we 50% in rekening. Binnen één week voor uitvoering, wordt 100% in rekening gebracht.

Bijlagen

Onderdeel van de overeenkomst zijn de volgende documenten. Door akkoord te gaan met de offerte verklaart u hiervan kennis te hebben genomen. Deze documenten zijn  beschikbaar via www.whitevision.nl/support/downloads.

 • Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden.
 • Service Level Agreement WhiteVision B.V.
 • WhiteVision Verwerkersovereenkomst, met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.